ท่องเที่ยวภูเก็ตช่วงหาดไม้ขาวและหาดไม้ทอนกับ Drivemate

สถานที่เที่ยวท่องเที่ยวช่วงหาดไม้ขาว-หาดในทอน นั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่เด่นบนเส้นทางนี้อยู่ในเขต อช.สิรินาถ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทั้งพื้นที่ทางทะเลและป่าชายเลน มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ สะดวกสบาย ทั้งมีหาดในยาง หาดไม้ขาว ที่แสนสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งค่ะ และสถานที่แรกที่ Drivemateขอออกเดินทางด้วยรถเช่าภูเก็ตพาทุกคนไปเที่ยวนั่นก็คือ ประตูเมืองภูเก็ต ประตูเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านประติมากรรมร่วมสมัย ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และมีร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มมากมายซึ่งประตูเมืองภูเก็ตนั้นถูกสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Continue reading